Kassai-Farkas Ákos dr.

“Megtanulja az ember, hogy a tudás nem az, hogy minden szellemit birtokol és mindent elmond, hanem az, hogy többet tudunk, de kevesebbet mondunk a béke kedvéért.” (Várszegi Asztrik) /cit: A Megajándékozott. 75.old/

"Minden jó ember szívében megleled az Istent" (Seneca)

"Minden emberi lélek halhatatlan, ám az igazak lelke nem csak halhatatlan hanem isteni is egyben"
(Szokrátésznek tulajdonított mondás)

Telefon: +36-20-281-8464
E-mail: kassai.farkas.akos@gmail.com

Művészet és pszichiátria

Ezért vágta le van Gogh a saját fülét

Vincent van Gogh, a világhírű holland festő 135 éve, 1888. december 23-án vágta le bal fülét. Az öncsonkítás miatt kórházba, majd szanatóriumba került, a tett pedig élete hátralévő másfél évének festészetét is meghatározta – írja a Rubicon.

Cikk folytatása

Lipótmezőn, a kazánház mellett becsomagolva találták meg, most pedig feltárulnak belőle a tébolydák titkai

A pszichiátriai művészeti gyűjteményben képzeletbeli, elvarázsolt tájakat, betegek portréit, tárgyi alkotásait is láthatjuk, és még
 karikatúrákat is nézegethetünk a hajdani intézeti élet mai viszonyoktól sem távoli nyomoráról. Nem érzem, hogy kórházban vagyok, 
csak modelleket látok és papírt.Füst Milán egyik festő barátja írta ezt a vele folytatott levelezésében – az elmegyógyintézetből. 
A progresszív művészkörökhöz tartozó Pál István az 1920-as évek végétől kezdve több időt töltött a Lipótmezőn és az 
angyalföldi elmegyógyintézetben, mint kint, ám ez idő alatt sem hagyott fel az alkotással.
https://hvg.hu/elet/20231007_MTA_pszichiatriai_muveszeti_gyujtemeny_kutatok_ejszakaja_art_brut_outsider_art

 

 

Bűntudat és megtorlás

Bűntudat és megtorlás a művészetben | Szemfényvesztő művészet III. 
Művészetpszichológiai előadás-sorozat

A balsors és művészi tevékenység között feltárható összefüggések szisztematikus vizsgálata azt sugallja, hogy az alkotói folyamatot gyakran megelőzi valamilyen kellemetlen negatív esemény, amely hátrányosan érinti a művészt. És ha tovább kutatunk a kiváltó események után, nem egyszer vélt vagy valós bűnre bukkanunk. Ez a bűn, akár megtörtént, akár fikció terméke, a szerző számlájára kerül, és a bűntudat hozza mozgásba az alkotó folyamatot. Ha a bűnért másvalaki vádolható, a szerző bosszúja, revánsvágya, megtorló dühe szolgáltatja az alkotás energetikai hátterét. A művészi tevékenység korrekciós potenciálja kimeríthetetlen.

Előadó: Dr. Gerevich József pszichiáter

https://ikon.hu/artroll/index?search=e_id&search_string=19907

 

A zene mindenek felett (?)

Nemcsak betegeiket, magukat is gyógyítják a zenész orvosok. (A reziliencia a pszichológiában lényegében azt a tulajdonságot vagy helyesebben képességet jelöli, hogy az ember gyorsan vissza tudja nyerni eredeti, jó állapotát testi-lelki szenvedés, illetve nehéz élethelyzetek átélése után.)

 

Cikk folytatása

Na’Conxypan hercege

Volt középkori lovag, velencei márki, piperkőc rokokó gavallér, de aszkéta szerzetes és spiritualista mágus is, aki igazodva képzeletbeli időutazásához hol Louis-nak, hol Lodovicónak, hol pedig Na’Conxypan hercegének hívta magát. Mi leginkább Gulácsy Lajosként ismerjük, akinek minden korábbinál teljesebb életmű-kiállítása a közelmúltban nyílt meg a Magyar Nemzeti Galériában. A Gulácsy. Na’Conxypan hercege című tárlaton mintegy kétszáz műalkotást, köztük számos jól ismert remekművet és több újabban azonosított, eddig soha nem látott alkotást láthat a nagyközönség.

1882–1932. Mindössze ötven esztendő, abból is alig több mint egy évtized aktív alkotói periódus. Ez alatt a nagyon rövid idő alatt Gulácsy Lajos mégis bejárta az egész művészettörténetet a reneszánsztól a rokokón át egészen a preraffaelitákig, és vált a korai magyar modernizmus egyik legeredetibb művészévé, egyszersmind a hazai művészettörténet egyik legismertebb és legjobban szeretett alkotójává. Éppen ezért különösen érdekes, hogy a Magyar Nemzeti Galériában, amely a magyar képzőművészet legnagyobb gyűjteménye, most nyílt először kiállítása.

 

Na’Conxypan hercege
Fotó: Demokrata/T. Szántó György

 

Menekülés a valóság elől

Ha megpróbálnánk megfejteni, ki és milyen is volt valójában ez a tragikus sorsú, érzékeny lelkületű művész, érdemes először önarcképeit tanulmányozni, amiből talán senki sem festett annyit a magyar művészet történetében, mint ő. Merthogy, nemcsak kifejezetten önarcképeket készített, hanem nagyon sokféleképpen örökítette meg magát: láthatjuk különböző kosztümös jelenetek főhőseként, de Danteként, Hamletként, sőt, Victor Hugo regényszereplőjeként is. Volt firenzei lovag a középkor idejéből, velencei márki, piperkőc rokokó gavallér, aszketikus szerzetes, spiritualista mágus, nevezte magát Lajosnak, Lulunak, Louis-nak és Lodovicónak is. Ezek a szerepek mind-mind egy gazdag belső világgal rendelkező egyéniségnek, ugyanakkor egy önmagát kereső művésznek az énképei voltak.

 

Na’Conxypan hercege
Fotó: Demokrata/T. Szántó György

 

– Ez az állandó keresgélés szülte meg a képzeletbeli országot, Na’Conxypan világát is, amelyről maga Gulácsy azt írta egyik képének a hátoldalára, hogy „város a Marsban”, de ugyanakkor nevezte holdbéli városnak is. Különös birodalom volt ez, különös lakókkal, akiknek nyelvét egyedül megálmodójuk értette és beszélte. Ennek a Gulácsy által kitalált nyelvnek persze nem volt stabil grammatikája, kimondhatatlanul sok mássalhangzót egymásra zsúfoló szavakból állt. Ugyanakkor Na’Conxypan lakóiról történeteket írt, de képein is megörökítette ezeket a furcsa és groteszk figurákat, akik leginkább hatalmas kalapokat, csíkos, pöttyös vagy kockás ruhákat viseltek, amelyekben fura módon keveredett a rokokó és biedermeier öltözködési stílusa – mesél Bellák Gábor művészettörténész, a kiállítás kurátora erről az igazi mesebeli világról, amelybe valóban bele lehet felejtkezni. És, amivel Gulácsy olyannyira azonosulni tudott, hogy magát Na’Conxypan hercegének tartotta.

Múltbéli időutazás

Addig azonban, amíg meg nem teremtette ezt a Na’Conxypan-i bizarr álomvilágot, Gulácsynak hosszú utat kellett megtennie. Miközben a szakma alapjait jobbára autodidakta módon sajátította el, mégis nagyon hiteles és őszinte művész volt, aki nem akart utánozni senkit, és aki talán minden kortársánál erősebben volt képes bizonyos korszakok hangulatát visszaadni. Imádta a művészeteket és a művészettörténetet, olyannyira, hogy önéletírásában örökségeként az egész „Historia d’Arte-t”, vagyis a művészettörténet egészét jelölte meg: „Mindent összefoglaltam, amit csak a kiböngészhettem a múlt különlegességei közül, természetesen magam alkotta rendszertelenül rendszerezett rendszer szerint.”

Na’Conxypan hercege
Fotó: Demokrata/T. Szántó György

– Aki Magyarországon a művészettörténet világába vágyik, Itáliába kell mennie. Így természetes, hogy a húszéves Gulácsy első útja is Rómába vezetett, ahol hónapokat töltött. Majd szinte minden évben meglátogatta Itáliát, de mindig máshova ment: Róma mellett járt többek között Firenzében, Veronában, Genovában, Padovában, a Garda- és a Comói-tónál, és mindenhonnan izgalmas képekkel tért haza – mondja a kurátor, hozzátéve, hogy éppen ezért nem szokványos, kronologikus tárlatban gondolkodtak, hanem olyan tematikai csoportokat találtak ki, amelyeket egyrészt a művész által ábrázolt motívumok, másrészt azok a stílusutánzatok jelöltek ki, amelyekbe Gulácsy nagyon elevenen belehelyezte magát.

– Merthogy szeretett középkori módon festeni, de úgy is, ahogyan egy reneszánsz művész. Nagy hatással volt rá a biedermeier és a rokokó világa, de hatottak rá az angol preraffaeliták is. Tájai szépek, ugyanakkor titokzatosak, figurái vagy a hétköznapi élet egyszerű emberei, vagy történelmi kosztümökbe öltözött alakok, de mindenképp különlegesek. Bárki, aki ránéz Gulácsy képeire, érzi azt az elbűvölő érzelmi gazdagságot, ami festészetéből sugárzik.

Egy tiszta művész tragédiája

Gulácsy Lajos múltbéli időutazása azonban bármilyen tartalmas is volt, nem tartott sokáig. Már az 1910-es évek elejére nagyon nehéz helyzetbe került: pénze egyre fogyott, képeket sem tudott eladni. Az érzékeny idegrendszerű művésznek az igazi kegyelemdöfést azonban az I. világháború kitörése jelentette. A hír Velencében érte, ahol összeomlott, furcsa üldözési mánia kerítette hatalmába, sőt, öngyilkossági kísérletei is voltak. Hosszú ideig egy velencei idegszanatóriumban kezelték, ahonnan csak 1915 májusában térhetett haza.

Na’Conxypan hercege
Fotó: Demokrata/T. Szántó György

– 1914-től egyre mélyülő mentális összeomlásának a képzőművészetében is ott vannak a nyomai. Utolsó képei már sötétek, komorak, olykor kifejezetten zavarosak, széteső kompozícióira a formai elszegényedés, sematizáló egyszerűsödés lett jellemző – foglalja össze röviden Gulácsy utolsó alkotói korszakát Bellák Gábor.

– 1916 és 1919 között aztán alkotói lendülete fokozatosan csökkent, mentális állapota pedig egyre romlott. Hosszabb időszakokat töltött a Moravcsik-klinikán, ahonnan, mivel javulást nem tapasztaltak, 1924 tavaszán átszállították a Budapest-lipótmezei Magyar Királyi Állami Elme- és Ideggyógyintézet, vagyis a Tébolyda zárt osztályára. Élete hátralévő nyolc évét itt töltötte – teljes mentális sötétségben.

Barátai látogatták ugyan, de kommunikálni nem lehetett vele, senkit sem ismert meg. Így Juhász Gyula már 1925-ben A szépség betege írásában elbúcsúzott a vegetáló barátjától: „Gulácsy igazi tragédiája, amely elől a téboly lárvája mögé menekült: egy tiszta művész egy tisztára művészietlen korba született bele, és megpróbálta azt a maga számára elviselhetővé tenni, sőt a maga képére és hasonlatosságára szépítette. Túlságosan gyönge és gyöngéd volt ehhez, és túlságosan erőszakos és kíméletlen a kor, hogy ez sikerülhessen. Így menekült lassan, de biztosan egy másik dimenzióba. Innen, a halál életéből az élet halálába: az őrületbe. De mint Oféliáé, az ő tébolya is szép volt. Dalolva merült el az örvényben, és virágokat hintett a habok közé.”

 

A cikk a Demokrata 2023/17 számában jelent meg.

(Barta Boglárka, demokrata)

https://demokrata.hu/kultura/naconxypan-hercege-676141/

Lene Marie Fossen tavaly meghalt

"A képeim nem az anorexiáról szólnak, hanem az emberi szenvedésről"

Pár napja láttam először Susanne Sundfør When The Lord című gyönyörű dalának videóklipjét. A látvány a székhez szegezett. Egy dokumentumfilmből mutat részleteket, amely csak nemrég készült el – remélem, hozzáférhető lesz számunkra is hamarosan – és amely egy norvég fotóművészről szól. Az utolsó hónapjairól. Lene Marie Fossen tavaly októberben halt meg harminchárom évesen. Több mint két évtizeden át harcolt betegsége, az anorexia ellen, amelyről nyíltan beszélt, és amely ma, Európában a harmadik vezető halálok fiatal nők körében. Kurucz Adrienn írása.      

https://wmn.hu/kult/52186-a-kepeim-nem-az-anorexiarol-szolnak-hanem-az-emberi-szenvedesrol--lene-marie-fossen-emlekere

https://www.youtube.com/watch?time_continue=235&v=1oWFCkcdmZI&feature=emb_logo